Sekretesspolicy 

SkyOffice, har åtagit oss att upprätthålla integriteten för personlig information som du lämnar till oss när du använder vår webbplats. Denna sekretesspolicy beskriver hur vi behandlar personuppgifter som mottagits om dig när du besöker www.skyoffice.se

Medan information är hörnstenen i vår förmåga att tillhandahålla överlägsen service, är vår viktigaste tillgång våra kunders förtroende. Att hålla klientinformation säker, och använda den bara som våra kunder vill att vi ska, är en topprioritet för oss alla På SkyOffice. Här är vårt löfte till våra enskilda kunder:

  Vi kommer att skydda, enligt strikta normer för säkerhet och sekretess, all information våra kunder delar med oss.
  Vi kommer att begränsa insamling och användning av kundinformation till ett minimum som vi behöver för att leverera överlägsen service till våra kunder, vilket inkluderar rådgivning våra kunder om våra produkter, tjänster och andra möjligheter, och att administrera vår verksamhet.
  Vi tillåter endast auktoriserade anställda, som är utbildade i korrekt hantering av kundinformation, att ha tillgång till den informationen. Anställda som bryter mot vårt Integritetslöfte kommer att bli föremål för vår normala disciplinära process.
  Vi kommer inte att avslöja kundinformation till någon extern organisation om vi inte tidigare har informerat kunden i upplysningar eller avtal, eller krävs enligt lag.
  Vi kommer alltid att behålla kontrollen över sekretessen för vår kundinformation. Vi kan dock dela kundinformation med välrenommerade företag när en kund har uttryckt intresse för sin tjänst eller produkt. Observera att denna Sekretesspolicy inte gäller för dessa andra företag användning av kundinformation.
  När vi anlitar andra organisationer för att tillhandahålla supporttjänster kommer vi att kräva att de överensstämmer med våra integritetsstandarder och tillåter oss att granska dem för överensstämmelse.
  Vi kommer att försöka hålla kundfiler fullständiga, uppdaterade och korrekta. 
  Vi kommer att berätta för våra kunder hur och var att bekvämt få tillgång till deras information (utom när vi är förbjudna enligt lag) och hur man meddelar oss om fel som vi snabbt kommer att korrigera.

Information vi samlar in

Allmän Information

När du registrerar dig och vid andra tillfällen, kan vi samla in personligt identifierbar information från dig som kan innehålla ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och fakta om din dator. Vi samlar dock inte medvetet in personuppgifter från barn under tretton år. Dessutom, om en användare är under 18, om inte samtycke erhålls från din förälder/vårdnadshavare, är du inte tillåtet att förse oss med personlig information.

Information Om webbplatsanvändning

Vi samlar automatiskt in IP-adresser och webbplatsanvändningsinformation från dig när du besöker vår webbplats. Denna information hjälper oss att utvärdera hur våra besökare och kunder använder och navigerar på vår webbplats på aggregerad basis, inklusive antal och frekvens av besökare och kunder till varje webbsida, och längden på deras besök.

Hur vi använder insamlad information

Cookies (Kakor)

Vi använder cookie-teknik för att hjälpa besökare och kunder att gå snabbare genom vår webbplats. När du loggar in på vår webbplats eller utnyttjar flera viktiga funktioner kan vi skicka cookies till din dator. En cookie är en rad information som skickas av en webbplats och lagras på din hårddisk eller tillfälligt i datorns minne.


Säkerhet

Den personligt identifierbara informationen vi samlar in om dig lagras i begränsade åtkomstservrar. Vi kommer att upprätthålla garantier för att skydda säkerheten för dessa servrar och din personligt identifierbara information.

Internetbaserade överföringar

Med tanke på att Internet är en global miljö innebär användning av Internet för att samla in och behandla personuppgifter nödvändigtvis överföring av data på internationell basis. Därför, genom att surfa på http://www.skyoffice.se och kommunicera elektroniskt med oss, bekräftar du och samtycker till vår behandling av personuppgifter på detta sätt.

Policy ändringar

Vi kan ändra denna sekretesspolicy från tid till annan. Vi kommer att lägga upp några ändringar här, så var noga med att kolla tillbaka regelbundet. Men var säker på att om sekretesspolicyn ändras i framtiden kommer vi inte att använda den personliga information du har lämnat till oss enligt denna integritetspolicy på ett sätt som är väsentligt oförenligt med denna integritetspolicy, utan ditt förhandsgodkännande.
Vi kan också använda informationen på följande sätt:

Vi kan också använda informationen på följande sätt:

  För de ändamål för vilka du specifikt lämnat informationen.
  För att skicka e-postmeddelanden om våra nya eller befintliga produkter och tjänster, specialerbjudanden, eller att på annat sätt kontakta dig.
  Att förbättra befintliga funktioner eller utveckla nya funktioner, produkter och tjänster.
  För att tillåta oss att anpassa innehållet och annonseringen som du och andra ser baserat på personliga egenskaper eller preferenser.
  Vi kan kombinera den information som vi samlar in från dig på www.skyoffice.se med information som du lämnar till oss i samband med din användning av våra andra produkter, tjänster och webbplats.
  Vi kan lämna ut och använda personligt identifierbar information under särskilda omständigheter där det är nödvändigt att upprätthålla våra användarvillkor (till exempel när det är nödvändigt för att skydda våra immateriella rättigheter). Vi kan också lämna ut eller använda dina personuppgifter när vi i god tro tror att lagen kräver att vi gör det.