سوئدی انگلیسی عربی فارسی کردی سومالیایی ورود | درباره ما | تماس با ما
پرواز هتل اتومبیل چارتر تعطیلات سفر دریایی پیشنهادهای دقیقه آخری انتقال پول
Umrah Umrah Umrah
عمره, حج کوچک عرفاني است که مي توان در طول سال انجام داد . اين مراسم بين يک تا چهار ساعت به طول مي انجامد( بسته به تعداد زوار).
جزئيات عمره عبارتند از :
1.لباس زائر.
2. طواف دور کعبه (هفت مرتبه).
3. هفت مرتبه سعي بین صفا و مروه.
4. تراشيدن سر يا کوتاه کردن بخشي از مو در مردان و کوتاه کردن بخشي از مو در زنان.
معناي حج :
• نزديک شدن به خدا و قوي تر شدن ايمان. حج عمره در حقیقت یک دوره فشرده آموزش معنوي است.
• پرورش جنبه های انسانی و معنوی زندگی
• مبارزه با نفس.
• تمرين ساده زيستي در طول اعمال حج.
• مهار و مدیریت غرایز جنسی
• تمرين عملی کسب آرامش ، فروتني و مهرباني با ديگران
•تمرين سکوت و تفکر عمیق.
• تجلي و نمایش واقعی برابري، جایی که هر کس بايد با دو تکه لباس سفيد ساده و صرف نظر از نژاد، طبقه اجتماعي در کنار بقیه بایستد.
• ایجاد پیوند قویتر و مستحکمتر از مسلمان در سراسر جهان.
ما به شما يکي از بهترين پیشنهادهای ممکن برای سفرهاي آخر هفته که در آن پرواز، هتل و صبحانه گنجانده شده است ارائه مي دهیم. سفر خود را با مراجعه به يکي از دفاتر ما يا با تلفن رزرو نمایید.

تماس با مافقط از
+46 (0) 770 - 710 70712.000:-